wegwerphandschoenen nitril
gezondheid

Wegwerphandschoenen – Zijn wegwerphandschoenen van nitril veilig?

Wegwerphandschoenen zijn vaak nitril wegwerphandschoenen die worden gebruikt tijdens medische procedures en medische tests om kruisbesmetting tussen patiënten en zorgverleners te helpen voorkomen. Wanneer beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg echter nitril-wegwerphandschoenen gebruiken, lopen ze het risico van een mogelijke infectie en blootstelling aan andere gezondheidsrisico’s.

Een van de grootste risico’s van nitril wegwerphandschoenen is besmetting.

Nitrilhandschoenen bevatten chemicaliën die bij sommige patiënten ernstige en soms levensbedreigende infecties kunnen veroorzaken. Dit omvat bacteriën zoals stafylokok en gonorroe.

De bacteriën die in deze handschoenen worden aangetroffen, staan ​​ook bekend als biologische agentia en staan ​​erom bekend stafylokokbesmettingen te veroorzaken.

Deze bacteriën kunnen zich zonder medisch toezicht van de ene patiënt naar de andere verspreiden. Dit betekent dat gezondheidswerkers in contact kunnen komen met de bacteriën door een enkele handschoen te delen of door te worden blootgesteld aan de huid van de patiënt via bloed of andere lichaamsvloeistoffen die ze per ongeluk aanraken.

Een ander risico dat verbonden is aan nitril wegwerphandschoenen is het contact tussen de chemicaliën in de handschoenen en andere oppervlakken die worden aangeraakt. Dit omvat oppervlakken zoals tandheelkundige instrumenten, snijplotters, sterilisatieapparatuur en zelfs handen. Wanneer dit gebeurt, staat dit bekend als contactgevoeligheid en kan het zeer schadelijk zijn voor patiënten.

Wegwerphandschoenen van nitril moeten met grote zorg worden gebruikt om besmetting te voorkomen. Om deze redenen is het belangrijk dat gezondheidswerkers het hoogst mogelijke beschermingsniveau dragen bij het hanteren van bioagentia en andere medische apparatuur.

Wanneer wegwerphandschoenen nitril worden gebruikt door gezondheidswerkers, moeten zij na elk gebruik hun handen altijd grondig wassen met water en zeep. Ze moeten ook proberen te voorkomen dat ze hun nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik met andere mensen delen. Als ze ze toch gebruiken, moeten ze het gebied waar ze werden gebruikt zorgvuldig afvegen om kruisbesmetting van de medische apparatuur en patiënten te voorkomen.

Gezondheidswerkers die onlangs in contact zijn geweest met een patiënt of een andere zorgverlener met biologische agentia, moeten wegwerphandschoenen gebruiken totdat ze weten hoe de patiënt geneest. In deze gevallen zijn er specifieke voorzorgsmaatregelen die kunnen worden genomen om besmetting te helpen voorkomen.

Zoals hierboven besproken, moeten gezondheidswerkers nitril-wegwerphandschoenen gebruiken in het geval dat ze in contact komen met een persoon of een patiënt met een infectie of als ze ontdekken dat er is gemorst of gelekt uit een besmet gereedschap. Wegwerphandschoenen moeten ook worden gebruikt bij het aanraken van of werken in de buurt van medische apparatuur die bio-agentia bevat. ontsmettingsmiddelen.

Wegwerphandschoenen van nitril zijn essentieel voor het handhaven van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen echter voorzichtig te zijn bij het aanbrengen of gebruik ervan en de bovenstaande voorzorgsmaatregelen op te volgen.

Klik hier voor meer informatie: https://cleanproduct.nl/